Λέβητες Πετρελαίου

Wolf COB 15 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter 15KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter Wolf COB15, 15KW
€3370,00

Wolf COB 20 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter 20KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων,Inverter Wolf COB20, 20KW
€3430,00

Wolf COB 29 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter 29KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter Wolf COB29, 29KW
€3630,00

Wolf COB 40 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter, 40KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter Wolf COB40, 40KW
€4130,00

Ανοξείδωτη καμινάδα

Ανοξείδωτη Καμινάδα
€32,00