Λέβητες Πετρελαίου

Wolf COB 15 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter 15KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter Wolf COB15, 15KW
€3900,00

Wolf COB 20 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter 20KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων,Inverter Wolf COB20, 20KW
€4100,00

Wolf COB 29 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter 29KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter Wolf COB29, 29KW
€4300,00

Wolf COB 40 Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter, 40KW

Μονάδα πετρελαίου συμπυκνωμάτων , Inverter Wolf COB40, 40KW
€4590,00

BUDERUS LOGANO G 125 WS 25 kW

BUDERUS LOGANO G 125 WS ΔΕΜΕΝΟΣ 25 kW
€989,00