Γαλάκτωμα τσιμεντοκονίας για κατασκευή θερμομπετόν REHAU P

Κατασκευαστής: Wolf
€3,34

Πρόσθετο υλικό για τσιμεντοκονίες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18560.

Υλικό: μη εύφλεκτο, χωρίς χλώριο, επεξεργασμένος πολυγλυκοαιθέρας.

Ιδιότητες: άριστη δυνατότητα επεξεργασίας, εξαιτίας της πλαστικοποίησης της τσιμεντοκονίας, μείωση της δημιουργίας ρωγμών (κατά την διάρκεια της ξήρανσης) με βελτίωση του παράγοντα νερού−τσιμέντου.

Μόνο για τσιμεντοκονίες σύμφωνα με το DIN 18560!

Χρήση: 35 g ανά m2 επιφάνειας και cm πάχος δαπέδου.

Συσκευασία: Πλαστικό δοχείο των 10 kg

Πρόσθετο υλικό για τσιμεντοκονίες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18560.

Υλικό: μη εύφλεκτο, χωρίς χλώριο, επεξεργασμένος πολυγλυκοαιθέρας.

Ιδιότητες: άριστη δυνατότητα επεξεργασίας, εξαιτίας της πλαστικοποίησης της τσιμεντοκονίας, μείωση της δημιουργίας ρωγμών (κατά την διάρκεια της ξήρανσης) με βελτίωση του παράγοντα νερού−τσιμέντου.

Μόνο για τσιμεντοκονίες σύμφωνα με το DIN 18560!

Χρήση: 35 g ανά m2 επιφάνειας και cm πάχος δαπέδου.

Συσκευασία: Πλαστικό δοχείο των 10 kg