Δαπέδου με Boiler 11-14-16 KW ERHQ -20ᵒC

EHVH16S18C3V / ERHQ011BV3 Daikin Altherma down to -20ᵒC 11,2 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 11,2 kw
€7164,00

EHVH16S18C3V / ERHQ014BV3 Daikin Altherma down to -20ᵒC 14,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 14,0 kw
€7629,00

EHVH16S18C3V / ERHQ016BV3 Daikin Altherma down to -20ᵒC 16,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 16,0 kw
€8236,00

EHVH16S26C9W / ERHQ011BW1 Daikin Altherma down to -20ᵒC 11,32 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V (boiler 260lt) 11,32 kw
€7782,00

EHVH16S26C9W / ERHQ014BW1 Daikin Altherma down to -20ᵒC 14,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V (boiler 260lt) 14,5 kw
€7553,00