Δαπέδου με Boiler 11-14-16 KW ERLQ -25ᵒC

EHVH16S18C3V / ERLQ011CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 11,2 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 11,2 KW
€7977,00

EHVH16S18C3V / ERLQ014CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 14,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 14 KW
€8556,00

EHVH16S18C3V / ERLQ016CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 16,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 16 KW
€9312,00

EHVH16S26C9W / ERLQ011CW1 Daikin Altherma down to -25ᵒC 11,2 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V (boiler 260lt) 11,2 kw
€8657,00

EHVH16S26C9W / ERLQ014CW1 Daikin Altherma down to -25ᵒC 14,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V (boiler 260lt) 14 kw
€9316,00