Δαπέδου με Boiler 4-6-8 KW ERLQ -25ᵒC

EHVH04S18C3V / ERLQ004CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 4,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 4,50 kw
€4706,00

EHVH08S18C3V / ERLQ006CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 6,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 6,00 kw
€4878,00

EHVH08S18C3V / ERLQ008CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 7,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V (boiler 180lt) 7,50 kw
€5474,00

EHVH08S26C9W / ERLQ006CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 6,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V (boiler 260lt) 6,00 kw
€5033,00

EHVH08S26C9W / ERLQ008CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 7,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V (boiler 260lt) 7,50 kw
€5628,00