Δαπέδου με Boiler 4-6-8 KW ERLQ -25ᵒC

EHVX04S18C3V / ERLQ004CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 5,6/4,5 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Kw 1~ 230V (boiler 180lt) 5,60 / 4,50 kw
€4994,00

EHVX08S18C3V / ERLQ006CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 8,16/6,0 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Kw 1~ 230V (boiler 180lt) 8,16 / 6,00 kw
€5183,00

EHVX08S18C3V / ERLQ008CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 8,37/7,50 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό με ενσωματωμένο BOILER 180 lt

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Kw 1~ 230V (boiler 180lt) 8,37 / 7,50 kw
€5778,00

EHVX08S26C9W / ERLQ006CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 8,16/6,0 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Kw 3~ 400V (boiler 260lt) 8,16 / 6,00 kw
€5338,00

EHVX08S26C9W / ERLQ008CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 8,37/7,50 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό με ενσωματωμένο BOILER 260 lt

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Kw 3~ 400V (boiler 260lt) 8,37 / 7,50 kw
€5933,00