Διαιρούμενου τύπου - split

EKHBRD011ACV1 - ERSQ011AV1 Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 80ᵒC νερό 11,0 kw μόνο θέρμανση μονοφασικό

Τύπου : Διαιρούμενου Παροχή ρεύματος : Μονοφασικό Λειτουργία : Θέρμανση μόνο Info : 11,0 kw 1~ (χωρίς θερμαινόμενη κάτω πλάκα)
€6174,00

EKHBRD014ACV1 - ERSQ014AV1 Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 80ᵒC νερό 14,0 kw μόνο θέρμανση μονοφασικό

Τύπου : Διαιρούμενου Παροχή ρεύματος : Μονοφασικό Λειτουργία : Θέρμανση μόνο Info : 14,0 kw 1~ (χωρίς θερμαινόμενη κάτω πλάκα)
€6623,00

EKHBRD016ACV1 - ERSQ016AV1 Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 80ᵒC νερό 16,0 kw μόνο θέρμανση μονοφασικό

Τύπου : Διαιρούμενου Παροχή ρεύματος : Μονοφασικό Λειτουργία : Θέρμανση μόνο Info : 16,0 kw 1~ (χωρίς θερμαινόμενη κάτω πλάκα)
€7238,00

EKHBRD011ACY1 - ERSQ011AY1 Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 80ᵒC νερό 11,0 kw μόνο θέρμανση τριφασικό

Τύπου : Διαιρούμενου Παροχή ρεύματος : Τριφασικό Λειτουργία : Θέρμανση μόνο Info : 11,0 kw 1~ (χωρίς θερμαινόμενη κάτω πλάκα)
€6638,00

EKHBRD014ACY1 - ERSQ014AY1 Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 80ᵒC νερό 14,0 kw μόνο θέρμανση τριφασικό

Τύπου : Διαιρούμενου Παροχή ρεύματος : Τριφασικό Λειτουργία : Θέρμανση μόνο Info : 14,0 kw 1~ (χωρίς θερμαινόμενη κάτω πλάκα)
€7005,00