Δοχεία Αδρανείας (Buffer)

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 1000L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 1000L χωρίς σερπαντίνα
€720,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 100L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 100L χωρίς σερπαντίνα
€225,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 1500L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 1500L χωρίς σερπαντίνα
€1310,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 150L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 150L χωρίς σερπαντίνα
€305,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 2000L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 2000L χωρίς σερπαντίνα
€1480,00