Θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα

Θερμοπομπός ADAX Basic 1000Watt VP 1110 KT

Θερμοπομπός ADAX Basic Νορβηγίας VP 1110 KT 1000Watt Εκτιμώμενος Χώρος Θέρμανσης 8m²
€120,00

Θερμοπομπός ADAX Basic 1250Watt VP 1112 KT

Θερμοπομπός ADAX Basic Νορβηγίας VP 1112 KT 1250Watt Εκτιμώμενος Χώρος Θέρμανσης 10m²
€128,00

Θερμοπομπός ADAX Basic 1500Watt VP 1115 KT

Θερμοπομπός ADAX Basic Νορβηγίας VP 1115 KT 1500Watt Εκτιμώμενος Χώρος Θέρμανσης 12m²
€139,00

Θερμοπομπός ADAX Basic 2000Watt VP 1120 KT

Θερμοπομπός ADAX Basic Νορβηγίας VP 1120 KT 2000Watt Εκτιμώμενος Χώρος Θέρμανσης 15m²
€157,00

Θερμοπομπός ADAX Basic 2500Watt VP 1125 KT

Θερμοπομπός ADAX Basic Νορβηγίας VP 1125 KT 2500Watt Εκτιμώμενος Χώρος Θέρμανσης 20m²
€183,00

Θερμοπομπός ADAX Basic 500Watt VP 1105 KT

Θερμοπομπός ADAX Basic Νορβηγίας VP 1105 KT 500Watt Εκτιμώμενος Χώρος Θέρμανσης 4 m²
€106,00

Θερμοπομπός ADAX Basic 750Watt VP 1107 KT

Θερμοπομπός ADAX Basic Νορβηγίας VP 1107 KT 750Watt Εκτιμώμενος Χώρος Θέρμανσης 6m²
€113,00