Καυστήρες Αερίου

BALTUR BTG 11 - MB 405 (48,8-99KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ

BALTUR BTG 11 - MB 405 (48,8-99KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ
€635,00

BALTUR BTG 11 - MBC 65-01 (48,8-70KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ

BALTUR BTG 11 - MBC 65-01 (48,8-70KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ
€670,00

BALTUR BTG 15 - MB 405 (50-160KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ

BALTUR BTG 15 - MB 405 (50-160KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ
€910,00

BALTUR BTG 20 - MB 405 (60-140KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ

BALTUR BTG 20 - MB 405 (60-140KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ
€940,00

BALTUR BTG 20 - MB 407 (60-175KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ

BALTUR BTG 20 - MB 407 (60-175KW) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ
€985,00