Λέβητες Μικτής Καύσης

Mavil Primus 25

Λέβητας pellets – ξύλου Mavil Primus 25 25000 Kcal/h 29Kw
€2547,00

Mavil Primus 34

Λέβητας pellets – ξύλου Mavil Primus 34 34000 Kcal/h 40Kw
€2736,00

Mavil Primus 45

Λέβητας pellets – ξύλου Mavil Primus 45 45000 Kcal/h 52Kw
€3188,00

Mavil Primus 60

Λέβητας pellets – ξύλου Mavil Primus 60 60000 Kcal/h 70Kw
€3495,00