Λυχνίες ράγας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ KOKKINH LED 230VAC/DC 1ΣΤ. NOARK

Ενδεικτική λυχνία ράγας κόκκινη τεχνολογίας led, τροφοδοσίας 230V AC/DC, πλάτους 1 στοιχείου NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9PD1r 230V AC/DC, κωδικός 102433.
€2,69

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΛΕΥΚΗ LED 230VAC/DC 1ΣΤ. NOARK

Ενδεικτική λυχνία ράγας λευκή τεχνολογίας led, τροφοδοσίας 230V AC/DC, πλάτους 1 στοιχείου NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9PD1w 230V AC/DC, κωδικός 102453.
€2,69

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ LED 230VAC/DC 1ΣΤ. NOARK

Ενδεικτική λυχνία ράγας πράσινη τεχνολογίας led, τροφοδοσίας 230V AC/DC, πλάτους 1 στοιχείου NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9PD1g 230V AC/DC, κωδικός 102443.
€2,69

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΚΙΤΡΙΝΗ LED 230VAC/DC 1ΣΤ. NOARK

Ενδεικτική λυχνία ράγας κίτρινη τεχνολογίας led, τροφοδοσίας 230V AC/DC, πλάτους 1 στοιχείου NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9PD1y 230V AC/DC, κωδικός 102438.
€2,69

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΠΛΕ LED 230VAC/DC 1ΣΤ. NOARK

Ενδεικτική λυχνία ράγας μπλε τεχνολογίας led, τροφοδοσίας 230V AC/DC, πλάτους 1 στοιχείου NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9PD1b 230V AC/DC, κωδικός 102448.
€2,69