Μικροαυτόματοι 6ΚΑ

ΜΙΚΡΟΑΥΤ.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ D 10A , 6kA ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 3P+Ν ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ NOARK

Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 10Α, χαρακτηριστικής καμπύλης D, ρεύμα βραχυκλύκλωσης 6kA, 4 στοιχείων τετραπολικός 3P+Ν με διακοπή ουδετέρου, τύπος προϊόντος Ex9BN 3PΝ D10, κωδικός προϊόντος 100246 της NOARK.
€27,02

ΜΙΚΡΟΑΥΤ.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ D 13A , 6kA ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 3P+Ν ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ NOARK

Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 13Α, χαρακτηριστικής καμπύλης D, ρεύμα βραχυκλύκλωσης 6kA, 4 στοιχείων τετραπολικός 3P+Ν με διακοπή ουδετέρου, τύπος προϊόντος Ex9BN 3PΝ D13, κωδικός προϊόντος 100247 της NOARK.
€27,02

ΜΙΚΡΟΑΥΤ.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ D 16A , 6kA ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4P NOARK

Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 16Α, χαρακτηριστικής καμπύλης D, ρεύμα βραχυκλύκλωσης 6kA, 4 στοιχείων τετραπολικός 4P, τύπος προϊόντος Ex9BN 4P D16, κωδικός προϊόντος 100263 της NOARK.
€27,02

ΜΙΚΡΟΑΥΤ.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ D 1A , 6kA ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 1P NOARK

Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1Α, χαρακτηριστικής καμπύλης D, ρεύμα βραχυκλύκλωσης 6kA, 1 στοιχείου μονοπολικός 1P, τύπος προϊόντος Ex9BN 1P D1, κωδικός προϊόντος 100180 της NOARK.
€9,20

ΜΙΚΡΟΑΥΤ.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ D 1A , 6kA ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 3P+Ν ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ NOARK

Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1Α, χαρακτηριστικής καμπύλης D, ρεύμα βραχυκλύκλωσης 6kA, 4 στοιχείων τετραπολικός 3P+Ν με διακοπή ουδετέρου, τύπος προϊόντος Ex9BN 3PΝ D1, κωδικός προϊόντος 100240 της NOARK.
€43,33