Παρελκόμενα Ηλιακών Εγκαταστάσεων

Helioakmi(Ηλιοακμή)Ηλεκτρική αντίσταση 2-4kw 1''1/2 βιδωτή με θερμοστάτη

Helioakmi(Ηλιοακμή) ηλεκτρική αντίσταση 2-4 kw βιδωτή 1''1/2 με θερμοστάτη.
€39,00

Helioakmi(Ηλιοακμή)Ηλεκτρική αντίσταση 2-4kw με φλάντζα & θερμοστάτη

Helioakmi(Ηλιοακμή) ηλεκτρική αντίσταση 2-4 kw με φλάντζα και θερμοστάτη.
€36,00

Helioakmi(Ηλιοακμή)Ηλεκτρική αντίσταση 6kw χωρίς θερμοστάτη

Helioakmi(Ηλιοακμή)Ηλεκτρική αντίσταση 6kw χωρίς θερμοστάτη
€85,00

Helioakmi(Ηλιοακμή)Ηλεκτρική αντίσταση 9kw χωρίς θερμοστάτη

Helioakmi(Ηλιοακμή)Ηλεκτρική αντίσταση 9kw χωρίς θερμοστάτη
€102,00