Πλάκα κόμβων REHAU Varionova 30-2

Κατασκευαστής: Wolf
€12,44

Aπό υψηλής ποιότητας διογκωμένη πολυστερίνη κατά EN 13163 ,το οποίο έχει στην πάνω πλευρά φύλλο επικάλυψης από πολυστερίνη

Η κάτω πλευρά αποτελείται από από ελεγμένης ποιότητας διογκωμένη πολυστερίνη κατά EN 13163 και με φύλλο επικαλυψης από πολυστερίνη.

Διαθέτει περιμετρική αγκιστροειδή πατούρα που εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση της τσιμεντοκονίας.

Είδος κατασκευής Α σύμφωνα με το DIN 18560 και DIN EN 13813. Κατηγορία υλικού B2 σύμφωνα με το DIN 4102.

Κατηγορία πυραντοχής E σύμφωνα με το DIN EN 13501.

Σήμα CE και U. 

Διαστάσεις πλάκας: 1450 x 850 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 / Τεμ.

Για  RAUTHERM S σωλήνα 14x1,5 και 17x2,0, καθώς και για RAUTITAN flex 16x2,2 

Χρώμα φύλλου επικάλυψης πλάκας: Μαύρο

Συσκευασία: Χαρτόκουτο

Aπό υψηλής ποιότητας διογκωμένη πολυστερίνη κατά EN 13163 ,το οποίο έχει στην πάνω πλευρά φύλλο επικάλυψης από πολυστερίνη

Η κάτω πλευρά αποτελείται από από ελεγμένης ποιότητας διογκωμένη πολυστερίνη κατά EN 13163 και με φύλλο επικαλυψης από πολυστερίνη.

Διαθέτει περιμετρική αγκιστροειδή πατούρα που εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση της τσιμεντοκονίας.

Είδος κατασκευής Α σύμφωνα με το DIN 18560 και DIN EN 13813. Κατηγορία υλικού B2 σύμφωνα με το DIN 4102.

Κατηγορία πυραντοχής E σύμφωνα με το DIN EN 13501.

Σήμα CE και U. 

Διαστάσεις πλάκας: 1450 x 850 mm

Διαστάσεις τοποθέτησης: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 / Τεμ.

Για  RAUTHERM S σωλήνα 14x1,5 και 17x2,0, καθώς και για RAUTITAN flex 16x2,2 

Χρώμα φύλλου επικάλυψης πλάκας: Μαύρο

Συσκευασία: Χαρτόκουτο