Ρακόρ σύνδεσης REHAU 17-G 3/4

Κατασκευαστής: Wolf
€2,87

Ιδιότητες: Μη άρρηκτη σύνδεση κατάVOB (DIN 18380), σύνδεση σύμφωνα με το DIN 8076 τμήμα 1.

Ιδιότητες: Μη άρρηκτη σύνδεση κατάVOB (DIN 18380), σύνδεση σύμφωνα με το DIN 8076 τμήμα 1.