Ρελέ ράγας

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α 220/230V ΠΛΑΤΟΥΣ 1ΣΤ. 1ΝΟ+1NC ΕΠΑΦΕΣ NOARK

Ρελέ ράγας ονομαστικής έντασης 20Α με πλάτος 1 στοιχείου, 1ΝΟ+1NC επαφές, 220/230V NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9CH20 11 220/230V 50/60Hz, κωδικός 102402.
€9,19

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α 220/230V ΠΛΑΤΟΥΣ 1ΣΤ. 2ΝΟ ΕΠΑΦΕΣ NOARK

Ρελέ ράγας ονομαστικής έντασης 20Α με πλάτος 1 στοιχείου, 2 ΝΟ επαφών, 220/230V NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz, κωδικός 102399.
€9,19

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α 230V ΠΛΑΤΟΥΣ 2ΣΤ. 4ΝΟ ΕΠΑΦΕΣ NOARK

Ρελέ ράγας ονομαστικής έντασης 20Α με πλάτος 2 στοιχείων, 4 ΝΟ επαφών, 230V NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9CH20 40 230V 50/60Hz, κωδικός 102408.
€14,55

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α 240V ΠΛΑΤΟΥΣ 1ΣΤ. 2ΝC ΕΠΑΦΕΣ NOARK

Ρελέ ράγας ονομαστικής έντασης 20Α με πλάτος 1 στοιχείου, 2 ΝC επαφών, 240V NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9CH20 02 240V 50/60Hz, κωδικός 102406.
€9,19

ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 20Α 24V ΠΛΑΤΟΥΣ 1ΣΤ. 1ΝΟ+1NC ΕΠΑΦΕΣ NOARK

Ρελέ ράγας ονομαστικής έντασης 20Α με πλάτος 1 στοιχείου, 1ΝΟ+1NC επαφές, 24V NOARK. Τύπος προϊόντος Ex9CH20 11 24V 50/60Hz, κωδικός 102401.
€9,19