Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

VS1000/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας1000λ/16.88τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS1000 litra/BL1-M 16.8τ.μ.
€5193,00

VS1000/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 1000λ/16.8τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS1000 litra/BL2 16.8τ.μ.
€5385,00

VS1000E/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 1000λ/20.88τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS1000E litra/BL1 20.88τ.μ.
€5744,00

VS1000E/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 1000λ/20.88τ.μ Επιλεκτικός

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS1000E litra/BL2 20.88τ.μ.
€5936,00

VS150/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 150λ/2,6τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS150 litra/BL1 2,6τ.μ.
€1358,00