Τοίχου 11-14-16 KW ERHQ -20ᵒC

EHBH16C3V / ERHQ011BV3 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 11,2 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V 11,2 kw
€5970,00

EHBH16C3V / ERHQ014BV3 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 14,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V 14 kw
€6435,00

EHBH16C3V / ERHQ016BV3 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 16,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V 16 kw
€7040,00

EHBH16C9W / ERHQ011BW1 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 11,32 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V 11,32 kw
€6435,00

EHBH16C9W / ERHQ014BW1 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 14,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V 14,50 kw
€6955,00