Τοίχου 11-14-16 KW ERHQ -20ᵒC

EHBH16C9W / ERHQ016BW1 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 16,05 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V 16,05 kw
€7625,00

EHBX16C3V / ERHQ011BV3 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 13,9/11,2 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Kw 1~230V 13,9/ 11,2 kw
€6478,00

EHBX16C3V / ERHQ014BV3 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 17,3/14,0 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Kw 1~230V 17,3/ 14,0 kw
€6940,00

EHBX16C3V / ERHQ016BV3 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 17,8/16,0 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Kw 1~230V 17,8/ 16,0 kw
€7550,00

EHBX16C9W / ERHQ011BW1 Daikin Altherma τοίχου down to -20ᵒC 15,05/11,32 kw ψύξη/θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Ψύξη - Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Kw 3~400V 15,05/ 11,32 kw
€6945,00