Τοίχου 11-14-16 KW ERLQ -25ᵒC

EHBH16C3V / ERLQ011CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 11,2 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 11,2 kw με θερμαντήρα 3Κw 1~ 230V
€6780,00

EHBH16C3V / ERLQ014CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 14,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 14 kw με θερμαντήρα 3Κw 1~ 230V
€7360,00

EHBH16C3V / ERLQ016CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 16,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 16 kw με θερμαντήρα 3Κw 1~ 230V
€8118,00

EHBH16C9W / ERLQ011CW1 Daikin Altherma down to -25ᵒC 11,2 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 11,2 kw με θερμαντήρα 9Κw 3~ 400V
€7310,00

EHBH16C9W / ERLQ014CW1 Daikin Altherma down to -25ᵒC 14,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 14 kw με θερμαντήρα 9Κw 3~ 400V
€7970,00