Τοίχου 4-6-8 KW ERHQ -20ᵒC

EHBH04C3V / ERLQ004CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 4,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V 4,50 kw
€3508,00

EHBH08C3V / ERLQ006CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 6,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V 6,0 kw
€3687,00

EHBH08C3V / ERLQ008CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 7,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 3kw μονοφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Μονοφασικό Info : 3Κw 1~ 230V 7,50 kw
€4283,00

EHBH08C9W / ERLQ006CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 6,0 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V 6,00 kw
€3687,00

EHBH08C9W / ERLQ008CV3 Daikin Altherma down to -25ᵒC 7,5 kw μόνο θέρμανση με θερμαντήρα 9kw τριφασικό

Λειτουργία : Μόνο Θέρμανση Τύπος : Τριφασικό Info : 9Κw 3~ 400V 7,50 kw
€4283,00