Δοχεία Αδρανείας (Buffer)

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 200L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 200L χωρίς σερπαντίνα
€350,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 300L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 300L χωρίς σερπαντίνα
€390,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 500L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 500L χωρίς σερπαντίνα
€580,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 750L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 750L χωρίς σερπαντίνα
€645,00

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 80L

Δοχείο Αδρανείας BAC-0 80L χωρίς σερπαντίνα
€220,00