Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

VS150/BL1-M βεβιασμένης διπλής ενεργείας 150λ/2,1τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS150 litra/BL1-M 2,1τ.μ.
€1289,00

VS150/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 150λ/2,6τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS150 litra/BL2 2,6τ.μ.
€1414,00

VS150/BL2-M βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 150λ/2,1τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS150 litra/BL2-M 2,1τ.μ.
€1345,00

VS200/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 200λ/4,2τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS200 litra/BL1 4,2τ.μ.
€1715,00

VS200/BL1-M βεβιασμένης διπλής ενεργείας 200λ/2,6τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS200 litra/BL1-M 2,1τ.μ.
€1439,00