Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

VS200/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 200λ/4,2τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS200 litra/BL2 4,2τ.μ.
€1774,00

VS200/BL2-M βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 200λ/2,6τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS200 litra/BL2-M 2,6τ.μ.
€1449,00

VS300/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 300λ/5,2τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS300 litra/BL1 5,2τ.μ.
€1960,00

VS300/BL1-M βεβιασμένης διπλής ενεργείας 300λ/4,2τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS300 litra/BL1-M 4,2τ.μ.
€1823,00

VS300/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 300λ/5,2τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS300 litra/BL2 5,2τ.μ.
€2028,00