Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

VS300/BL2-M βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 300λ/4,2τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS300 litra/BL2-M 4,2τ.μ.
€1890,00

VS300E/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 300λ/6.3τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS300E litra/BL2 6.3τ.μ.
€2275,00

VS300Ε/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας300λ/6,3τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS300E litra/BL1-M 6.3τ.μ.
€2208,00

VS420/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 420λ/6.3τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS420 litra/BL1-M 6.3τ.μ.
€2436,00

VS420/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 420λ/6.3τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS420 litra/BL2 6.3τ.μ.
€2527,00