Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας

VS420E/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 420λ/7.8τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS420E litra/BL1 7.8τ.μ.
€2643,00

VS420E/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 420λ/7.8τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS420E litra/BL2 7.8τ.μ.
€2734,00

VS500/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 500λ/6.3τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS500 litra/BL1-M 6.3τ.μ.
€2485,00

VS500/BL2 βεβιασμένης τριπλής ενεργείας 500λ/6.3τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) τριπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης Τιτανίου VS500 litra/BL2 6.3τ.μ.
€2586,00

VS500E/BL1 βεβιασμένης διπλής ενεργείας 500λ/7.8τ.μ Επιλεκτικός Τιτανίου

Helioakmi(Ηλιοακμή) διπλής ενεργείας βεβιασμένης επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου VS500E litra/BL1 7.8τ.μ.
€2691,00